Aladin Shisha MVP 500 – shiny bottom black

    Artikelnummer: w101155