Aladin Shisha MVP 500 – shiny bottom blue

    Artikelnummer: w101151