Aladin Shisha MVP 360 – shiny bottom blue

    Artikelnummer: w101051