Aladin Shisha MVP 510 – shiny bottom blue

    Artikelnummer: w101601